Komponenter
Tilpas systemet efter behov

Systemet består af "Komponenter" der er en slags byggeklodser, som anvendes til at bygge den variant af systemet der dækker den enkelte forenings behov - hverken mere eller mindre.

Komponenterne dækker et specifikt behov, fx udsendelse af nyhedsbreve. De fleste komponenter har valgfrie udvidelser som kan tilføjes efter behov.

Det giver stor fleksibilitet og sikrer, at den løsning der bliver sammensat svarer til behovet. Standardløsningen indeholder det nødvendige til at komme i gang med medlemsadministration og kontingentopkrævning. Men ofte er der behov for mere. Det tilføjes nemt (få klik) indtil løsningen er komplet.

Opbygningen gør at vi kan tilføje nye komponenter uden at påvirke den eksisterende funktionalitet. Dette betyder også at vi kan tilføje specialudviklede komponenter uden at gå på kompromis med den eksisterende funktionalitet (kræver PRO aftale).

Komponenterne er beskrevet nedenfor.Standardkomponenter

Standardløsningen består af de komponenter der er nødvendige for at få styr på medlemsadministration og kontingentopkrævning. Standardløsningen inkluderer integration til e-conomic, medlemslogin (hvor medlemmerne bl.a. kan opdatere stamdata) og funktionalitet til indlæsning af data.

Medlemmer (personer)

Her gemmes alle persondata på medlemmerne. Komponenten har en række udvidleser, bl.a. mulighed for individuelle felter (gratis). I takt med at systemet udvides, vises relevante oplysninger på de enkelte medlemmer, fx. tilmelding til aktiviteter, ordrer i webshop osv.

Pris: Inkl. 100 personer (ekstra 100 personer kr. 10 pr. måned)
Læs mere arrow-button-right-1

Medlemslogin

Adgang for medlemmer, så de kan se egne data, opdatere stamdata, tilmelde sig til aktiviteter, handle i webshoppen og meget mere.

Pris: Inkluderet
Læs mere arrow-button-right-1

E-maillister

Den primære e-mailliste anvendes til at sende nyhedsbreve til alle medlemmer. Men der er e-maillister mange steder i systemet, bl.a. på deltagerlister til events, medlemstyper/kontingettyper, grupper osv.

Pris: Inkluderet
Læs mere arrow-button-right-1

Opkrævning

Opkrævningskomponenten er en "maskine" der opretter fakturakladder. Til kontingentopkrævning kan man opkræve pr. kontingenttype. Komponenten anvendes også ved fakturering af aktiviteter/events, udlejning, salg fra webshop mv. Fakturakladderne kan kontrolleres inden de sendes til bogføring i e-conomic.

Pris: Inkluderet
Læs mere arrow-button-right-1

E-conomic integration

Vi har valgt integration til e-conomic fremfor at udvikle et økonomisystem selv (ingen grund til at "genopfinde den dybe tallerken"). E-conomic er valgt fordi det er meget brugervenligt og løbende udvider med automatisering og integration. Det lever fuldt op til vores ambition om at minimere tidsforbruget på administration. Integrationen kræver en aftale med E-conomic. Prisen for e-conomic er IKKE inkluderet i aftalen med os.

Pris: Integration er inkl. men det kræver en særskilt "Plus" aftale med e-conomic (ikke inkl.)
Læs mere arrow-button-right-1

Dataimport

Komponent til at indlæse data i systemet fra filer. Komponenten anvendes primært ved opstart.

Pris: Inkluderet
Læs mere arrow-button-right-1

REST API

Vores API giver mulighed for at udveksle data med andre systemer elektronisk. Vores integration til e-conomic sker via deres API. Vi tilbyder samme mulighed, hvilket gør det muligt fx. at vise aktiviteter oprettet i vores system på eksisterende hjemmesider.

Pris: Inkluderet
Læs mere arrow-button-right-1

Tilvalg

Standardsystemet udbygges efter med behov med tilvalg. Alle tilvalg er implementeret i tæt samarbejde med de første foreninger som skulle bruge dem. Alle tilvalg er derfor i drift i dag. De fleste komponenter har adskillige udvidelsesmuligheder. De vises ved at klikke på "Læs mere" ud for komponenterne.

Aktiviteter/Events

Aktiviteter/Events er det største og mest brugte tilvalg vi har. Aktiviteter/Events oprettes i forskellige kategorier, dels for overblikkets skyld, men også fordi det giver mulighed for at lave en finkornet administratorstyring så oprettelse og afholdelse af aktiviteter kan uddelegeres.

Pris: Kr. 50 pr. måned pr. kategori, inkl. et ubegrænset antal aktiviteter og tilmeldinger
Læs mere arrow-button-right-1

Udvalg

Hvis bestyrelsen har brug for at vise kontaktpersoner, mødereferater mv. til medlemmerne, kan det gøres ved oprette et udvalg. Udvalg kan også bruges til fx. lokalafdelinger og interessegrupper.

Pris: kr. 25 pr. måned pr. udvalg.
Læs mere arrow-button-right-1

Grupper

Grupper anvendes, som ordet antyder, til at gruppere medlemmerne. Det kan fx. være geografisk eller efter interesseområde. I de "simple" grupper er det alene en gruppering, men ved at tilknytte medlemstyper (kontingenttyper) bliver det muligt at opkræve kontingent for grupperne.

Pris: kr. 125 pr. måned, inkl. et ubegrænset antal alm. grupper. Grupper med kontingent koster kr. 50 pr. måned pr. gruppe.
Læs mere arrow-button-right-1

Webshop

Til salg af medlemsartikler mv. Billedet er fra medlemslogin, hvor varerne vises i en traditionel webshop. Ordreprocessen er indbygget, så ekspedition af ordrer er nem.

Pris: Kr. 250 pr. måned (gratis hvis den kun anvendes som "motor" for billetsalg)
Læs mere arrow-button-right-1

Quickpay integration

Quickpay er en betalingsgateway, som undersøtter alle gængse betalingsmetoder. Med denne integration kan din forening/klub modtage kortbetaling, Mobilepay mv.

Pris: kr. 125 pr. måned (kræver aftale med Quickpay, ikke inkl.)
Læs mere arrow-button-right-1

Markedsplads

Giv medlemmerne mulighed for at handle med hinanden. Annoncerne kan oprettes i medlemslogin eller af en administrator.

Pris: kr. 125 pr. måned inkl. 500 MB dataplads (et ubegrænset antal kategorier og annoncer)
Læs mere arrow-button-right-1

Virksomheder

Komponenten minder om "Medlemmer (personer)" men anvendes til virksomheder, der har andre stamdata end personer (fx CVR nummer og mulighed for EAN nummer/e-faktura).

Pris: kr. 125 pr. måned inkl. 100 virksomheder (ekstra 100 virksomheder kr. 125 pr. måned)
Læs mere arrow-button-right-1

Nyheder

Nem mulighed for at give medlemmerne information om hvad der sker i foreningen. Nyhederne vises automatisk i medlemslogin (som på billede), men kan også vises andre steder.

Pris: kr. 50 pr. måned inkl. 250 MB dataplads til billeder
Læs mere arrow-button-right-1

Forum

Vores forum består af en række kategorier (oprettet i admin) hvor medlemmerne kan "poste" beskeder og kommentere på disse. Det giver mulighed for videndeling mellem medlemmerne.

Pris: kr. 250 pr. måned inkl. 15 kategorier og 500 MB dataplads
Læs mere arrow-button-right-1

Udlejning

Få mulighed for at opkræve leje (fx. for havneplads, lagerplads og lign.) samtidig med kontingentopkrævningen. Lejemål kan få tilknyttet "målere" til fx. afregning af el-forbrug.

Pris: kr. 125 pr. måned pr. kategori med et ubegrænset antal lejemål
Læs mere arrow-button-right-1

Medlemsblad

Komponenten giver mulighed for at registrere hvilke medlemstyper, der skal have et medlemsblad. Det giver en liste over bladmodtagere med angivelse af antal blade pr. modtager.

Pris: kr. 125 pr. måned inkl. 500 MB dataplads
Læs mere arrow-button-right-1

Hjemmeside

En "offentlig" hjemmeside til præsentation af foreningen/klubben.

Pris: kr. 300 pr. måned inkl. hosting og SSL certifikat. Oprettelse kr. 2500.
Læs mere arrow-button-right-1

Medlemssøgning

Nogle foreninger har brug for at dele information om medlemmer med andre klubber eller virksomheder. Det kan fx. være i forbindelse med adgang til fælles lokaler og lign. Den almindelige medlemskomponent viser alle detaljer på et medlem, og i denne sammenhæng er det unødvendigt. Det er en slags "Google" hvor man kan søge i medlemmer og se overordnede data (medlemskab, adresse mv.).

Pris: kr. 50 pr. måned

PRO

PRO komponenter er avancerede komponenter. De rummer mange detaljer, som skal være på plads fra starten. Disse komponenter giver kun mening for større foreninger/klubber (eller virksomheder). Igangsættelse vil kræve inddragelse fra vores side i opsætningen (dvs. en særskilt konsulentaftale).

Virksomhedslogin

Virksomhedens kontaktpersoner kan få adgang til at logge ind og opdatere virksomhedens stamdata, kontaktpersoner, se hvilke ansatte der er registreret som medlem mv.

Pris: Kun PRO aftale (prisen aftales ift. omfang)
Læs mere arrow-button-right-1

Union

Nogle foreninger/klubber er organiseret med flere selvstændige foreninger med egen økonomi. Denne komponent giver mulighed for at alle kan administreres individuelt, men at hovedforeningen kan få information om medlemmerne i underforeningerne/klubberne.

Pris: kr. 250 pr. måned. Klubberne i unionen oprettes med standardpakke.
Læs mere arrow-button-right-1

Prøver

Prøver er en tilføjelse til en almindelig aktivitet, primært hvis aktiviteten er et kursus. Prøver giver mulighed for at tildele prøveansvarlige. Disse fører tilsyn med prøven og har mulighed for at godkende prøveresultat.

Pris: Kun PRO aftale (prisen aftales ift. omfang af prøver osv.)
Læs mere arrow-button-right-1

Skræddersyede

Nedenfor vises et par eksempler på specialudviklede komponenter. Vi har flere, bl.a. en større skræddersyet løsning til Dansk Svæveflyver Union der indeholder svævefly, materielkontrollanter, flyinstruktører, ElevLog (oversigt over fremdrift i elevflyvninger) og meget andet. Skræddersyede komponenter kræver PRO aftale. Kontakt os for at høre om mulighederne.

Skibscertifikat

Hvis man sejler til udlandet i en dansk lystbåd, kan man få behov for at dokumentere at båden er dansk, og at der er betalt dansk moms. FTLF (Langtursejlerne) udsteder det eneste internationalt anerkendte certifikat for lystbåd under 20 BRT. Der er over 1000 udstedte certifikater, og denne komponent anvendes til at holde styr på hvilke der er aktive, samt nye ansøgninger mv.

Pris: Kun PRO, prisen er aftalt med kunden
Læs mere arrow-button-right-1

PilotID Admin (PIA)

Som Hang- og/eller Paraglider pilot skal du have udstedt en PilotID. Det svarer til et kørekort til bil, og giver tilladelse til at flyve på forskellige niveauer. Udstedelsen sker på baggrund af flyvekurser og genudstedes årligt. Denne komponent giver instruktører mulighed for at udstede (og genudstede) PilotID, og piloterne/medlemmerne af Dansk Hang- og Paraglider Union kan downloade deres personlige PilotID.

Pris: Kun PRO, prisen er aftalt med kunden