Både

Komponenten giver mulighed for at oprette både/skibe til medlemmer. Dette er er en niche komponent, som anvendes af foreninger der administrerer bådpladser eller udsteder certifikater og lign. til både.

Billede1 Billede2

Udvidelser

1

Skibspositioner
Rapportering fra skibe omkring steder de besøger.

Integration til andre komponenter

layers

Udlejning

Administration af hvilke både der ligger på hvilke pladser, og hvilke der er på venteliste. Vis arrow-button-right-1

layers

Skibscertifikat

Danske både der sejler i udlandet skal kunne dokumentere at de er danske og at der er betalt dansk moms. FTLF/Langtursejlerne udsteder certfifikater til brug i udlandet. Vis arrow-button-right-1